Psicomotricitat fina

Amb aquest projecte els infants aprenen a fer servir les mans i els dits (treball de la pinça) i a dominar aquesta part del seu cos, fet que afavorirà l'aprenentatge de l'escriptura.