Contes

Treballem la memòria,  l'atenció, l'expressió verbal i les emocions a través de contes.