Baby Art

Pretenem que els infants entrin en contacte amb múltiples materials plàstics i els sàpiguen manipular.